Veselá

Volby do Osadního výboru Veselá

19. ledna 2019 od 16:00 v místní hasičárně proběhne veřejné setkání občanů Veselé, kdy se budou volit nový členové Osadního výboru.

Přijďte nejen zvolit nové zástupce, ale také můžete kandidovat. Budeme rádi za nové tváře, které nám pomohou starat se o naši obec Veselou.

Možnost se registrovat

Nyní je spuštěna registrace uživatelů pro tento web.

Výhody přihlášeného uživatele:

  • může komentovat jednotlivé články
  • pokud je členem nějakého spolku ve Veselé, může vidět i neveřejné aktuality určeného spolku
  • vybraní uživatelé (vedoucí spolků a další, které vedoucí spolků určí) budou moci psát a editovat své články

Registrační formulář naleznete zde.

Cena stočného pro rok 2018

Rada města schválila cenu stočného u splaškové kanalizace ve Veselé pro rok 2018 ve výši 50,31 Kč/m3 vč. DPH.

Sousedské posezení ve Veselé

Setkání veseláků se zástupci MěÚ Mn. Hradiště a členy osadního výboru proběhne v úterý 23.5.2017 od 18:30 na návsi před hasičárnou.
Něco k zakousnutí a pití zajištěno.

Za OV Veselá
V. Dutka

Čarodějnice 2017

   i letos se na návsi ve Veselé v 18:30 sešli malé čarodějnice a čarodějové, a když všichni obdrželi lampióny, tak se společně s vyrobenou čarodějnicí vydal průvod za sportovní areál, kde byla připravena hromada, na kterou byla čarodějnice umístěna. V podvečerní hodiny byla hromada zapálena za dohledu místního Sboru dobrovolných hasičů. Pro děti byly připraveny buřtíky a limonády, které měly zdarma. Pro dospělé bylo připraveno občerstvení, o které se postarali členové SDH, takže pivko teklo proudem a klobásy se připravovali v udírně.

Stránky

  • 1